All posts by admin-pomerania

REKRUTACJA Dolny Śląsk szkolenie: Pracownik obsługi biurowej z modułem eko_biura

REKRUTACJA

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Odbiorcami projektu jest 130 osób (78 kobiet i 52 mężczyzn) od 30 r.ż. bez zatrudnienia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatów województwa dolnośląskiego:

 1. wołowski
 2. górowski
 3. lwówecki
 4. jaworski
 5. jeleniogórski
 6. lubański
 7. złotoryjski
 8. legnicki
 9. dzierżoniowski
 10. wałbrzyski
 11. kłodzki
 12. ząbkowicki

Wsparcie uczestników

Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu mają Państwo wyjątkową okazję aby dokonać wiele pozytywnych i zakończonych sukcesem zmian w swoim życiu. Uczestnicy projektu wezmą udział w szerokim zestawie wsparcia indywidualnie dobieranych dla każdej osoby:

 • Wywiad i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 • Kompleksowe poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy
 • Kursy/szkolenia zawodowe zakończone egzaminem kwalifikacyjnym:
  • Pracownik biurowy z modułem eko_biura
 • Zapewniamy stypendia szkoleniowe na czas odbywania kursów/szkoleń.
 • Staże u pracodawców. Zapewniamy stypendia stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • Zmotywujemy Cię do działania
 • Doradzimy odpowiednią dla Ciebie ścieżkę kariery
 • Zdobędziesz kwalifikacje ułatwiające znalezienie zatrudnienia
 • Otrzymasz dobrą ofertę pracy/stażu
 • Oferujemy m.in. stypendia na czas kursów/szkoleń i stażu oraz zwrot kosztów dojazdu

Całe wsparcie otrzymane w ramach projektu jest bezpłatne!

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

ZAPISY POD NUMERAMI TELEFONÓW:
512-031-275 Aleksandra Czyż
572-343-931 Amanda Fuśniak

 

Szkolenie – TECHNIK PRAC BIUROWYCH Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI Poznań 06.11 – 24.11.2017 r.

W dniu 06 listopad w Poznaniu rozpoczęliśmy szkolenia pt. TECHNIK PRAC BIUROWYCH Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI uczestnikami projektu są osoby bezrobotne od 30 roku życia.

 

Projekt „Aktywizacja zawodowa – Inwestuj w siebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI. „Rynek pracy” Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB
Zadanie ma na celu przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań Uczestników/Uczestniczek oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych. W ramach tego wsparcia zostanie stworzony dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE
Wsparcie ma na celu dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu, pobudzenie do samodzielnych działań i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

3. SZKOLENIA
Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:

• Technik prac biurowych z elementami autoprezentacji

Szkolenia zakończone egzaminem końcowym oraz uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji.

4. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ
Realizacja zadania ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Ponadto, praktyczne doświadczenie zwiększy szanse na znalezienie zatrudnienia.

 

Umowa na realizację szkoleń – woj. zachodniopomorskie

Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania Sp. z o.o. w dniu 10 października 2017 roku podpisała umowę z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości na realizację następujących szkoleń:

– SZKOLENIE OPERATOR OBRABIAREK CNC Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

– SZKOLENIE AUTOCAD – PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ W 2D I 3D

– SZKOLENIE SOLIDWORKS – MODELOWANIE CZĘŚCI

– ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z GEOMETRII WYKREŚLANEJ

– SZKOLENIE SAVOIR VIVRE

– DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Pracuj z głową – wyższe kompetencje – wyższe kwalifikacje – lepsza praca1”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.

TRWA NABÓR NA SZKOLENIE SPAWACZ – ZACHODNIOPOMORSKIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w zawodzie spawacza, do wyboru metody: MIG-131, MAG-135/136.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, spełniające poniższe kryteria:
-w wieku 30 lat i więcej
-zamieszkujące woj. zachodniopomorskie
-są osobami nieaktywnymi zawodowo

Po szkoleniu, gwarantujemy 3-miesięczny, płatny staż w zawodzie spawacza.

Zapraszam do kontaktu.
Czyż Aleksandra: 512 031 275
Fuśniak Amanda: 572343931

03.10.2017 W POZNANIU ROZPOCZĘLIŚMY GRUPOWE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

SZKOLENIA WIELKOPOLSKA

03.10.2017 W Poznaniu Rozpoczęliśmy grupowe spotkania z Doradcą Zawodowym. Spotkania Uczestniczek z Doradcą Zawodowym odbywają się w ramach projektu:

„Aktywizacja zawodowa – Inwestuj w siebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI. „Rynek pracy” Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia i wyższa motywacja do aktywności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem wielkopolskiego rynku pracy przez 80 osób, de-faworyzowanych na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, powyżej 29 roku życia, które zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w województwie wielkopolskim.

Spotkania z Doradcą Zawodowym odbywają się w  Poznaniu, a w projekcie bierze udział 10 kobiet powyżej 29 roku życia z województwa Wielkopolskiego.

Obecnie w ramach projektu, przeprowadzono realizację następujących zadań:

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB
Zadanie ma na celu przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań Uczestników/Uczestniczek oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych. W ramach tego wsparcia zostanie stworzony dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE
Wsparcie ma na celu dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu, pobudzenie do samodzielnych działań i umiejętności poruszania się po rynku pracy.


Wszystkim Paniom uczestniczącym w projekcie gratulujemy odwagi, zaangażowania oraz życzymy samych owocnych dni podczas spotkań.

SPAWACZ MAG

SPAWACZ 135

(miejsce pracy: Goleniów)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Gotowości do pracy w systemie
  2-zmianowym
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Zdolności manualnych
 • Umiejętność spawania (mile widziane uprawnienia)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia
 • Praca od poniedziałku do piątku
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Możliwość rozwoju
Kandydatów prosimy o przesłanie CV na nasz adres:

szkolenia@akademiapomerania.pl

lub pod numerem telefonu:

Specjalista ds. szkoleń Amanda Fuśniak: (572-343-931)

WIELKOPOLSKA BEZPŁATNE SZKOLENIE Pracownik biurowy z modułem eko-biura NET 15-29LAT

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

• zamieszkują woj. WIELKOPOLSKIE  w wieku od 15 do 29 lat
• pozostają bez zatrudnienia; osoby bezrobotne i bierne zawodowo

UCZESTNICY PROJEKTU PRZYSTĄPIĄ DO SZKOLENIA ZAWODOWEGO Z MODUŁEM JĘZYKOWYM:

Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
› Pracownik Biurowy z modułem eko-biura

3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ FINANSOWANY Z Europejskiego Funduszu Społecznego;

Szczegółowe informacje o projekcie: http://aktywizacja-zawodowa.pl/ 

ZAPRASZAMY – TO JEST TWOJA SZANSA !!!

Więcej informacji:

Kierownik biura
Aleksandra Czyż – 512 031 275

Specjalista ds. szkoleń:
Amanda Fuśniak – 572 343 931

WIELKOPOLSKA BEZPŁATNE SZKOLENIE PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ +30

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

• zamieszkują woj. WIELKOPOLSKIE +29 lat
• pozostają bez zatrudnienia; osoby bezrobotne i bierne zawodowo

UCZESTNICY PROJEKTU PRZYSTĄPIĄ DO SZKOLENIA ZAWODOWEGO Z MODUŁEM JĘZYKOWYM:

Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
› Pracownik Obsługi Biurowej

3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ FINANSOWANY Z Europejskiego Funduszu Społecznego;

Szczegółowe informacje o projekcie: http://nowystart.net/o-projekcie/
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji: http://nowystart.net/rekrutacja/

ZAPRASZAMY – TO JEST TWOJA SZANSA !!!

Więcej informacji:

Kierownik biura
Aleksandra Czyż – 512 031 275

Specjalista ds. szkoleń:
Amanda Fuśniak – 572 343 931

WIELKOPOLSKA BEZPŁATNE SZKOLENIA MAG/MIG/TIG

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

• UCZESTNICY ZAMIESZKUJĄ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (kobiety, mężczyźni bez ograniczeń wiekowych)
• pozostają bez zatrudnienia; osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne

UCZESTNICY PROJEKTU PRZYSTĄPIĄ DO SZKOLENIA ZAWODOWEGO Z MODUŁEM JĘZYKOWYM:

Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
› Spawanie metodą MIG/MAG i moduł z języka angielskiego
› Spawanie metoda TIG i moduł z języka angielskiego

3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ FINANSOWANY Z Europejskiego Funduszu Społecznego;
(Możliwość uzyskania przez Uczestników/Uczestniczki praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu.)

Szczegółowe informacje o projekcie: http://nowystart.net/o-projekcie/
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji: http://nowystart.net/rekrutacja/

ZAPRASZAMY – TO JEST TWOJA SZANSA !!! 🙂

Więcej informacji w wiadomości na maila, fanpage oraz:
Osoby do kontaktu:

Specjalista ds. szkoleń:
Amanda Fuśniak – 572 343 931

Kierownik biura
Aleksandra Czyż – 512 031 275