Back to Top

Monter Konstrukcji Stalowych

„Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu montera konstrukcji stalowych”

Czas trwania

183 h

Zajęcia teoretyczne:

 60 h

Zajęcia praktyczne

123 h

5 razy w tygodniu po 6-8 godzin dziennie

PROGRAM

 • Praktyczne i teoretyczne przygotowanie obejmuje:
  • posługiwanie się sprzętem, tj. narzędziami ślusarskimi prostymi oraz spawarkami, nożycami, piłami;
  • posługiwanie się sprzętem do przemieszczania zespołów lub elementów stalowych, tj.: dźwigami, podnośnikami, linami, wielokrążkami, wciągarkami;
  • posługiwanie się prostym sprzętem pomiarowym i przyrządami kontrolnymi;
  • stosowanie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, odpowiednich metod łączenia, tj.: spawania, nitowania, łączenia na śruby;
  • przygotowywanie podłoża elementu stalowego do montowania;
  • wykonywanie operacji podnoszenia, obrotu, opuszczania i nasuwania wzdłużnego i poprzecznego przy użyciu dźwigów, dźwigników, wciągarek, lewarów i specjalnych urządzeń montażowych;
  • łączenie poszczególnych zespołów w konstrukcję poprzez spawanie, łączenie na śruby pasowane lub sprężające lub poprzez nitowanie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
  • wykonywanie połączeń lin lub prętów wiotkich za pomocą tulei kotwiących lub innych połączeń;
  • montaż suwnic, dźwignic, rusztowań stalowych, lekkich pomostów, układanie klatek montażowych;
  • stosowanie rusztowań stalowych i pomostów roboczych;
  • rozmieszczanie zbrojenia lub siatek zbrojeniowych na konstrukcji głównej pomostu;
  • montowanie łożysk, dylatacji, poręczy i barier energochłonnych;
  • demontaż obiektów budownictwa stalowego, prace prostownicze, remontowe;
  • podwieszanie lub mocowanie gazociągów, rur wodociągowych i ciepłowniczych,
   przewodów i kabli elektrycznych i innych urządzeń;
  • przygotowywanie powierzchni stalowych do malowania;
  • ścisłe stosowanie przepisów bhp w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, własnego i obiektu.
  • posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji Stalowych dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych
  • dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do montażu elementów konstrukcji stalowych, wykonywanie antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych
  • ocena jakości wykonania robót montażowych

FORMULARZ

Interesuje mnie szkolenie. Proszę o kontakt i więcej informacji.

Rozpocznij z nami swoją karierę zawodową!

Pracodawcy poszukują pracowników z praktycznymi umiejętnościami. Pomożemy Ci znaleźć dobrą ofertę.

Zobacz oferty pracy

GALERIA

//akademiapomerania.pl/wp-content/uploads/2016/04/DSC0038.jpg