Back to Top

Operator CNC

"Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu operator CNC"

Czas trwania

100 h

Zajęcia teoretyczne:

40 h

Zajęcia praktyczne

60 h

5 razy w tygodniu po 6-8 godzin dziennie

ZAKRES SZKOLENIA

Nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do wykonywania zawodu operatora CNC.

RODZAJ UPRAWNIEŃ ZDOBYTYCH PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622)

PROGRAM

 • Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu operatora CNC:
  • wiadomości z zakresu obróbki skrawaniem i narzędzi skrawających oraz dokumentacji technologicznej;
  • programowanie, czytanie i wdrażanie programów obróbczych na obrabiarkach sterowanych
   numerycznie;
  • przygotowanie obrabiarki do obróbki;
   sterowanie i kontrolowanie przebiegu obróbki na obrabiarce CNC;
  • podstawy rysunku technicznego;
  • podstawy metrologii warsztatowej;
  • technologia obróbki skrawaniem;
  • budowa obrabiarek sterowanych numerycznie;
  • podstawy programowania obrabiarek CNC;
  • praktyczne ustawienie obrabiarki CNC oraz diagnostyka procesu skrawania
   urządzenia sterowane numerycznie;
  • aktualne akty prawne właściwe dla zakresu kursu,
   bieżącą wiedzę ogólną i szczegółową właściwą dla zakresu kursu,
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników podczas pracy oraz właściwe podstawowe normy

FORMULARZ

Interesuje mnie szkolenie. Proszę o kontakt i więcej informacji.

Rozpocznij z nami swoją karierę zawodową!

Pracodawcy poszukują pracowników z praktycznymi umiejętnościami. Pomożemy Ci znaleźć dobrą ofertę.

Zobacz oferty pracy

GALERIA

//akademiapomerania.pl/wp-content/uploads/2016/04/DSC9995.jpg
//akademiapomerania.pl/wp-content/uploads/2016/04/DSC9970.jpg
//akademiapomerania.pl/wp-content/uploads/2016/04/DSC9958.jpg
//akademiapomerania.pl/wp-content/uploads/2016/04/DSC9998.jpg
//akademiapomerania.pl/wp-content/uploads/2016/04/DSC9962.jpg