Back to Top

Szkolenia miękkie – podnoszenie kwalifikacji

Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania sp. z o.o. realizuje również szkolenia miękkie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w województwie zachodniopomorskim. W zależności od Państwa potrzeb, jesteśmy w stanie zrealizować program szkoleniowy, zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Tematykę zajęć, czas trwania, bądź niezbędne certyfikaty nabycia umiejętności dostosowujemy w zależności od potrzeb klienta.

Szkolenia miękkie, które charakteryzują się zdobywaniem umiejętności na stanowiskach pracy, między innymi takie jak:

 • negocjacje w biznesie,
 • radzenie sobie ze stresem
 • profesjonalna obsługa klienta
 • transport i logistyka
 • zamówienia publiczne
 • profesjonalna sekretarka
 • Asertywne zarządzanie
 • Motywowanie pracowników
 • Prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych
 • Trudne i konfliktowe sytuacje w pracy
 • Techniki komunikacyjne w zarządzaniu zespołem

W związku z możliwością pozyskania środków i dofinansowania takich usług jak: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzaminy, usługi doradcze, mentoring oraz coaching, w ramach działania 6.1. RPO WZ 2014-2020 pn. Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwa firma może starać się o dofinansowanie aż do 80%.

Poprzez zdobycie przez Akademię Rozwoju Zawodowego Pomerania sp. z o.o. certyfikacji SUS 2.0, jako firma szkoleniowa możemy świadczyć dla Państwa usługi z możliwością dofinansowania.