Back to Top

Projekty Unijne

Szanowni Państwo,

Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania Sp. z o.o. od początku swojej działalności stawia na rozwój, dlatego angażuje się w wiele projektów przyczyniających się do rozwoju swoich klientów. Na Państwa zlecenie możemy przygotować wniosek o dofinansowanie do Programów Regionalnych lub Krajowych. Po otrzymaniu dofinansowania oferujemy usługę zarządzania projektem oraz jego rozliczenie.

Aplikujemy i bierzemy udział w konkursach na realizację projektów o rezultatach miękkich, m.in. na szkolenia oraz kursy. Opieramy swoje działania na wynikach badań, ankiet oraz analiz, przeprowadzanych w trakcie szkoleń.

Projekt „Odnowienie uprawnień - lepsza perspektywa”

Pliki do pobrania:
Informacja na BIP
Deklaracja uczestnictwa
Dane uczestnika
Pokwitowanie - certyfikat
Oświadczenie uczestnika
Lista obecności + pokwitowania