Back to Top

O Akademii

Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania sp. z o.o.  świadczy usługi szkoleniowe, stanowiące jedną z pozaszkolnych form uzupełniania, poszerzania bądź zmiany profilu posiadanego wykształcenia zawodowego, przez osoby dorosłe, pracujące oraz poszukujące zatrudnienia. Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Posiadamy akredytację Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, ATEST nr 832/2017 do przeprowadzenia szkoleń, w oparciu o Wytyczne Nr W-14/IS-17, wraz z uzyskaniem kwalifikacji spawacza w metodach:

 

 • acetylenowo-tlenowego (311)
 • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111)
 • MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135)
 • MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131)
 • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136)
 • TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)

 

W dniu 17 sierpnia 2017 roku Zespół Akademii przeszedł w 100% pozytywnie certyfikację, przeprowadzoną przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Uzyskując Certyfikat SUS 2.0. Akademia potwierdziła wysoką jakość wykonywanych przez siebie usług.

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych – RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Prowadzone przez nas szkolenia dzielimy na dwa zakresy:

 

 • Szkolenia miękkie, które charakteryzują się zdobywaniem umiejętności na stanowiskach pracy, między innymi takie jak: negocjacje w biznesie, asertywność, radzenie sobie ze stresem, profesjonalna obsługa klienta, transport i logistyka, zamówienia publiczne, profesjonalna sekretarka, itp.
 • Szkolenia dla branży produkcyjnej, dzięki którym uczestnik nabywa konkretne umiejętności bądź kwalifikacje zawodowe.

 

Specjalnością naszej firmy, potwierdzoną doświadczeniem, jest realizacja szkoleń dla przyszłych pracowników w kluczowej dla województwa Zachodniopomorskiego branży metalowo-maszynowej.

 

Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania sp. z o.o. została założona w lutym 2016 roku w tym czasie łącznie zrealizowaliśmy 1035 godzin szkoleniowych dla 80 osób.

 

Szkolenia z zakresu branży metalowo-maszynowej odbywały się w zawodzie „Spawacz metodą MIG/MAG 135 oraz TIG 141” ukończone zostały egzaminem zewnętrznym oraz certyfikacją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Dzięki Akademii uczestnicy szkoleń, w ramach projektu: „Młodzi i aktywni na zachodniopomorskim rynku pracy”, odbyli 3 miesięczne staże w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach, ponad 50% osób po realizacji staży otrzymało stałe zatrudnienie.

 

Akademia pozostaje w stałej współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, dzięki podjętej współpracy przy realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych, uczestnicy zdobywają kwalifikacje a następnie otrzymują możliwość stałego zatrudnienia. Warto nadmienić, iż wszystkie osoby, które zostały przeszkolone przez naszą firmę zdały egzaminy a następnie znalazły stałe zatrudnienie.

 

Prowadzimy rekrutacje dla firm przyszłych nowych pracowników, rekrutujemy osoby bezrobotne jak i nieaktywne zawodowo. Rekrutację przyszłych pracowników dokonujemy, dzięki spotkaniom z naszym doradcą zawodowym, badamy potrzeby rynku, ale przede wszystkim nakierowujemy daną osobę do wykonywania określonej pracy w zawodzie. Podczas przebiegu procesu rekrutacji, aby bliżej poznać zasoby przyszłego pracownika zapewniamy mu również wsparcie psychologa.

Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania realizuje szkolenia, które są specjalnością firmy, z szeroko rozwiniętej tematyki związanej z branżą metalowo – maszynową:

 • Spawacz MIG/MAG/TIG
 • Operator CNC
 • Monter konstrukcji stalowych
 • Ślusarz
 • Szlifierz

oraz szkolenia z zakresu

 • Pracownik Obsługi Biurowej
 • Opiekun osoby starszej
 • Operator wózka widłowego

 

Ze względu na rozwój firmy i zakres działania, oraz kompetencje kadry dydaktycznej, nasza firma podjęła działania w celu doskonalenia i poszerzania tematyki szkoleniowej, aby rozpocząć działania w zakresie szkoleń językowych jak i komputerowych.

W związku z pozytywnym zdaniem auditu w ramach certyfikacji SUS 2.0, Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania Sp.z o.o. poszerza swoją działalność o szkolenia „szyte na miarę”, które będziemy realizować, w ramach Działania 6.1 RPO WZ 2014-2020 pn. „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki temu, Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o dofinansowanie usług o charakterze szkoleniowym i doradczym, umożliwiającym nabycie nowych kompetencji oraz podwyższenia kwalifikacji personelu.

 

//akademiapomerania.pl/wp-content/uploads/2016/04/akademia-logo-dark.png

Szkolimy dla pracodawców pełnowartościowych pracowników, którzy przed zatrudnieniem odbędą staże podczas których każdy pracodawca będzie mógł sprawdzić odpowiednie kwalifikacje danego kandydata.

WYBIERZ KURS LUB SZKOLENIE DLA SIEBIE

Przejdź do strony kursów i szkoleń