Akademia Pomerania sp. z o.o. istnieje od 2016 roku i świadczy usługi szkoleniowe, stanowiące jedną z pozaszkolnych form uzupełniania, poszerzania bądź zmiany profilu posiadanego wykształcenia zawodowego, przez osoby dorosłe, pracujące oraz poszukujące zatrudnienia. Spółka jest wpisana do rejestru firm szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Posiadamy akredytację Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do przeprowadzenia szkoleń wraz z uzyskaniem kwalifikacji spawacza w metodach: MAG 135/136, MIG 131, TIG 141

W 2017 roku Spółka  przeszła  pozytywnie audyt przeprowadzony przez organizację certyfikującą  specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Uzyskując Certyfikat SUS 2.0. Akademia potwierdziła wysoką jakość wykonywanych przez siebie usług.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.  Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane w  Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Prowadzone przez nas szkolenia dzielimy na dwa zakresy:

  • Szkolenia miękkie, które charakteryzują się zdobywaniem umiejętności na stanowiskach pracy, między innymi takie jak: negocjacje w biznesie, asertywność, radzenie sobie ze stresem, profesjonalna obsługa klienta, transport i logistyka, zamówienia publiczne, profesjonalna sekretarka, itp.
  • Szkolenia dla branży produkcyjnej, dzięki którym uczestnik nabywa konkretne umiejętności bądź kwalifikacje zawodowe.

Specjalnością naszej firmy, potwierdzoną doświadczeniem, jest realizacja szkoleń dla przyszłych pracowników w kluczowej dla województwa Zachodniopomorskiego branży metalowo-maszynowej.

Akademia pozostaje w stałej współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, dzięki podjętej współpracy przy realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych, uczestnicy zdobywają kwalifikacje a następnie otrzymują możliwość stałego zatrudnienia.

Prowadzimy rekrutacje dla firm przyszłych nowych pracowników, rekrutujemy osoby bezrobotne jak i nieaktywne zawodowo. Rekrutację przyszłych pracowników dokonujemy, dzięki spotkaniom z naszym doradcą zawodowym, badamy potrzeby rynku, ale przede wszystkim nakierowujemy daną osobę do wykonywania określonej pracy w zawodzie. Podczas przebiegu procesu rekrutacji, aby bliżej poznać zasoby przyszłego pracownika zapewniamy mu również wsparcie psychologa.