Nazwa projektu: "Odnowienie uprawnień - lepsza perspektywa"

Uczestnicy:

220 osób (218 mężczyzn / 2 kobiety) w wieku pow. 18 roku życia, posiadających zgodnie z Kodeksem Cywilnym centrum pobytowe w województwie zachodniopomorskim, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zamierzających uczestniczyć w procesie walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i kształcenia nieformalnego, prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza, w tym certyfikowanych egzaminami wg. norm odpowiednich Towarzystw Klasyfikacyjnych (DNV, TÜV, PRS).

Formy wsparcia:

  • Przeprowadzenie nieodpłatnego przygotowania do egzaminów (8h pracy na spawalni na osobę) oraz bezpłatnych egzaminów odnawiających nieaktualne odnowienia spawalnicze w ramach Towarzystw Klasyfikacyjnych (DNV, TUV lub Polski Rejestr Statków) lub certyfikacji kompetencji spawalniczych pozyskanych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacz w ramach ww. TK, bądź Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dla 220 osób dorosłych. Certyfikacja i egzaminy będą odbywać się w laboratoriach i spawalniach Akademii Pomerania Sp. z o. o. w Szczecinie w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2020r.
  • Każdy uczestnik pod okiem profesjonalnego instruktora zostanie poddany przygotowaniu spawalniczemu (indywidualna diagnoza poziomu kompetencji i kwalifikacji spawalniczych), przypomnieniu teorii spawania, następnie egzaminowi odnowieniowemu, bądź egzaminowi kwalifikacyjnemu w przypadku osoby bez uprawnień.
  • Uczestnik będzie mógł dowolnie określić Towarzystwo Klasyfikacyjne, w zakresie którego zamierza uzyskać uprawnienia spawalnicze.
  • Zostanie wyznaczony certyfikujący a sam egzamin w części dotyczącej danego TK zostanie przeprowadzony zgodnie z normami materiałowymi, w zakresie metod oraz przy użyciu analizy laboratoryjnej, badań niszczących, bądź nieniszczących określających poprawność sporządzanych egzaminacyjnych próbek spawalniczych w ramach danego Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
  • Każdy uczestnik zrealizuje wsparcie na odpowiednio przygotowanym stanowisku spawalniczym, otrzyma środki ochrony osobistej oraz poczęstunek (serwis kawowy).

Komplet Informacji:

sekretariat Akademii Pomerania Sp. z o. o. w Szczecinie
ul. E.Kwiatkowskiego 1/23, 71-004 Szczecin,
tel.: +48 512 031 275, e-mail: biuro@akademiapomerania.pl