Nazwa projektu: "Pracuję nad sobą, poprzez wyższe kwalifikacje do lepszej pracy"

Celem głównym projektu jest nabycie na etapie edukacji szkolnej do 30.09.2021r. przez 40 (38m/2k) uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, kształcących się w zawodach technik mechanik i mechatronik praktycznych umiejętności i kwalifikacji zaw., w tym potwierdzonych egzaminami czeladniczymi (32 BO), w celu zwiększenia szans na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Formy wsparcia

Każdy z uczestników zostanie objęty ścieżką wsparcia, która obejmie:

  • wstępną diagnozę;
  • certyfikowane formy szkoleniowe;
  • ciągłą indywidualna diagnozę potrzeb i analiza predyspozycji, edukacyjno – zawodowe wsparcie grupowe;
  • uczestnictwo w stażu rozszerzającym zawodowe portfolio jeszcze na etapie edukacji szkolnej.

Komplet Informacji:

sekretariat Akademii Pomerania Sp. z o. o. w Szczecinie
ul. E.Kwiatkowskiego 1/23, 71-004 Szczecin,
tel.: +48 512 031 275, e-mail: biuro@akademiapomerania.pl

Harmonogram

Postępowanie trener

Dokumenty rekrutacyjne