145
Czas trwania
25
Zajęcia teoretyczne
120
Zajęcia praktyczne

Zakres szkolenia

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza.

Rodzaj uprawnień zdobytych po ukończeniu szkolenia

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622)
 • Świadectwo oraz Książki Spawacza

Program

Teoretyczne szkolenie spawalnicze: 33h

 • Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
 • Urządzenia spawalnicze
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
 • Materiały dodatkowe do spawania
 • Spawanie w praktyce
 • Oznaczanie i wymiarowanie spoin
 • Metody przygotowania złączy do spawania
 • Kwalifikowanie spawaczy
 • Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania
 • Materiały dodatkowe do spawania,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Charakterystyka spawania oraz typowe parametry.

Praktyczne szkolenie spawalnicze: 120h

 • Instruktaż wstępny
 • Napawanie
 • Spawanie teowe narożne w pozycji PA
 • Spawanie teowe narożne w pozycji PF
 • Spawanie teowe narożne w pozycji PC
 • Spawanie teowe narożne w pozycji PB
 • Spawanie teowe w pozycji PG dla grubości t>3 mm
 • Spawanie teowe w pozycji PB
 • Spawanie teowe w pozycji PG dla grubości t >8 mm
 • Spawanie teowe w pozycji PF
 • Spawanie teowe w pozycji PD
 • Wykonywanie złącz rurowych w pozycji PB
 • Wykonywanie złącz rurowych w pozycji PF
 • Wykonywanie złącz rurowych w pozycji PD

Zapisz się na szkolenie