Baza Usług Rozwojowych – łatwo, wygodnie i bezpłatnie – korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Baza Usług rozwojowych to serwis przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych.

Dla kogo?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp. (prowadzące działalność gospodarczą) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy mających zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Na co:

 • szkolenia
 • e-learning
 • doradztwo
 • coaching
 • egzaminy
 • mentoring
 • studia podyplomowe
 • kursy zawodowe

Jak uzyskać dofinansowanie?

1. Jeżeli potrzebujesz  szkolenia dla swojej firmy  skontaktuj się z nami  – przygotujemy  ofertę tylko dla Ciebie
2. Pomożemy Ci wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak również zweryfikuje ramy wejścia do projektu oraz poziom dofinansowania.
3. Podpisz Umowę z operatorem.
4. Zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
5. Zrealizuj szkolenie, oceń je oraz opłać fakturę.
6. Skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania refundacji.

Ile można otrzymać dofinansowania:

50

podstawowa / minimalna wartość dofinansowania usług rozwojowych

80

można otrzymać gdy:

 • przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • usługa rozwojowa prowadzi do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,
 • przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER;
 • przedsiębiorstwo deleguje na usługę rozwojową pracownika w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownika o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu

Ograniczenia i limity:

6000
maksymalna kwota dofinansowania to 6000 zł na jeden PESEL