100
Czas trwania
50
Toczenie
50
Frezowanie

Zakres szkolenia

Kurs obejmuje programowanie i obsługę 3-osiowej frezarki CNC HAAS MiniMill oraz tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik808D z wykorzystaniem oprogramowania MTS CNC CAD/CAM 7.5.

Po zakończonym szkoleniu kursanci przystępują do egzaminu czeladniczego w zawodzie „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”.

Rodzaj uprawnień zdobytych po ukończeniu szkolenia

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Program

Program kursu – toczenie

1. Podstawy geometryczne:

 • układ współrzędnych XZ, punkty odniesienia tokarki CNC,
 • wymiarowanie absolutne G90 i wymiarowanie przyrostowe G91,
 • geometria narzędzia.

2. Wprowadzenie do programowania NC:

 • budowa bloku w programie NC,
 • funkcje modalne, przedstawienie i zastosowanie adresów.

3. Funkcje pomocnicze:

 • włączenie M03/M3:M04/M4 i wyłączenie obrotów wrzeciona M05/M5,
 • włączenie M07/M7:M08/M8 i wyłączenie chłodziwa M09/M9,
 • zatrzymanie M0/zakończenie programu M30,
 • obroty S, posuw F dla G95, stała prędkość skrawania G96, ograniczanie prędkości skrawania G92,
 • wymiana narzędzia M06/M6.

4. Dialog przygotowawczy w module toczenia TOPTURN:

 • dobór surówki,
 • dobór materiału,
 • dobór mocowania,
 • ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego G54,
 • dobór narzędzi.

5. Funkcje programowania według ISO 6983 / DIN 66025 oraz cykle obróbki tokarskiej według MTS ISO Extended:

 • interpolacja prostoliniowa z szybkom przesuwem G00/G0,
 • interpolacja prostoliniowa z posuwem roboczym G01/G1,
 • interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara G02/G2,
 • interpolacja przeciwna do ruchów wskazówek zegara G03/G3,
 • kompensacja promienia narzędzia na prawo od konturu G42 oraz na lewo od konturu G41,
 • odwołanie kompensacji promienia narzędzia G40,
 • odwoływanie stałej prędkości skrawania G97 (stała prędkość obrotowa G97),
 • cykl wzdłużnego toczenia dowolnego konturu G81 oraz planowania dowolnego konturu G82,
 • cykl toczenia rowka G86/G87,
 • cykl toczenia rowka osiowego G88/G89
 • cykl wiercenia głębokich otworów G84,
 • cykl nacinania gwintu G33,
 • kopiowanie części programu oraz powtarzanie części programu G23.

6. Programowanie ciągów konturowych – Metoda WOP.

7. Tworzenie narzędzi w module TOPTURN (toczenie).

8. Ćwiczenia w pisaniu programów w symulatorze tokarki TOPTURN.

9. Symulacja i optymalizacja programów NC na symulatorze tokarki TOPTURN.

10. Obsługa tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 808D.

 • interfejs i obsługa tokarki 2-osiowej (pulpit sterowniczy, praca w trybie ręcznym, symulacja programów),
 • ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego,
 • dobór oraz mocowanie narzędzi,
 • pomiar narzędzi (ustawienie korektorów),
 • wykonanie elementów zaprojektowanych w sterowaniu Sinumerik 808D,
 • automatyczna praca tokarki ze sterowaniem Sinumerik 808D – moduł CAM,
 • kontrola wykonania detali.

Program kursu – frezowanie

1. Podstawy geometryczne:

 • układ współrzędnych XYZ, punkty odniesienia frezarki CNC,
 • wymiarowanie absolutne G90 i wymiarowanie przyrostowe G91,
 • geometria narzędzia.

2. Wprowadzenie do programowania NC:

 • budowa bloku w programie NC,
 • funkcje modalne, przedstawienie i zastosowanie adresów.

3. Funkcje pomocnicze:

 • włączenie M03/M3:M04/M4 i wyłączenie obrotów wrzeciona M05/M5,
 • włączenie M07/M7:M08/M8 i wyłączenie chłodziwa M09/M9,
 • zatrzymanie M0/zakończenie programu M30,
 • obroty S, posuw F dla G94, stała prędkość obrotowa G97,
 • wymiana narzędzia M06/M6.

4. Dialog przygotowawczy w module toczenia TOPTURN:

 • dobór surówki,
 • dobór materiału,
 • dobór mocowania,
 • ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego G54,
 • dobór narzędzi.

5. Funkcje programowania według ISO 6983 / DIN 66025 oraz cykle obróbki frezarskiej według MTS ISO Extended:

 • interpolacja prostoliniowa z szybkim przesuwem G00/G0,
 • interpolacja prostoliniowa z posuwem roboczym G01/G1,
 • interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara G02/G2,
 • interpolacja przeciwna do ruchów wskazówek zegara G03/G3,
 • programowanie frezowania kieszeni prostokątnej według cyklu G72 i okrągłej według cyklu G73,
 • programowanie czopa według cyklu G73,
 • kompensacja promienia narzędzia na prawo od konturu G42 oraz na lewo od konturu G41,
 • strategie najazdu do konturu G45 i G47,
 • strategie odjazdu od konturu G46 i G48,
 • odwołanie kompensacji promienia narzędzia G40,
 • przesunięcie układu współrzędnych G59,
 • cykl wiercenia otworów G81; cykl wiercenia głębokich otworów z łamaniem wióra G82; cykl głębokiego wiercenia z łamaniem i usuwaniem wióra G83,
 • wywoływanie cyklu wiercenia na prostej i na okręgu.

6. Programowanie ciągów konturowych – Metoda WOP

7. Tworzenie narzędzi w module TOPMILL (frezowanie).

8. Ćwiczenia w pisaniu programów w symulatorze frezarki TOPMILL.

9. Symulacja i optymalizacja programów NC na symulatorze frezarki TOPMILL.

10. Obsługa frezarki HAAS MiniMill.

 • interfejs oraz obsługa pulpitu sterowniczego,
 • praca w trybie ręcznym,
 • symulacja programów,
 • ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego (z wykorzystaniem narzędzi oraz sondy pomiarowej ReniSHAW),
 • dobór oraz mocowanie narzędzi do projektów wykonanych w oprogramowaniu MTS,
 • pomiar narzędzi (ustawienie korektorów) za pomocą sondy narzędziowej ReniSHAW,
 • wykonanie elementów zaprojektowanych w oprogramowaniu MTS (wykorzystanie postprocesora),
 • kontrola wykonania detali.

11. Automatyczna praca frezarki HAAS MiniMill – moduł CAM.

Zapisz się na szkolenie