40
Czas trwania

Zakres szkolenia

Kurs obejmuje modelowanie części i podstawy złożeń oraz dokumentacji płaskiej 2D.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem manipulatora 3DCONNEXION

Rodzaj uprawnień zdobytych po ukończeniu szkolenia

Program

 • interfejs użytkownika SolidWorks;
 • zasady szkicowania 2D: narzędzia, stany szkicu, tworzenie i edycja szkicu, relacje i wymiary;
 • modelowanie części: wybór płaszczyzny szkicu, szczegóły części, operacja wyciągnięcia dodania i wycięcia, symetria, kreator otworów, zaokrąglenia i fazowania, narzędzia edycji, wymiarowanie, konfiguracja parametrów;
 • tworzenie szyków: geometria odniesienia (płaszczyzny i osie), lustro, szyk: liniowy, kołowy, oparty na szkicu, oparty na krzywej;
 • operacje: obrót wokół linii środkowej, wyciągnięcie po ścieżce, skorupa, żebra, pochylenia, cienkie ścianki, pełne zaokrąglenia;
 • FilletXpert zaokrągleń;
 • zmiany projektów oraz ich aktualizacja, problemy szkiców i operacji;
 • edycja materiału, badanie masy;
 • konfiguracje części;
 • definiowanie zmiennych globalnych i równań;
 • biblioteka projektu;
 • podstawy tworzenia złożeń;
 • podstawy tworzenia dokumentacji płaskiej 2D.

Zapisz się na szkolenie