Informujemy, że Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania Sp. z o.o. w dniu 03.03.2016r. uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.  Wpis został dokonany pod numerem 2.32/00028/2016.