Skip to main content

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do niepełnosprawnych KOBIET w wieku powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących obszary wiejskie w województwie lubuskim na terenie powiatów:
– Nowosolskiego
– Żagańskiego
– Wschowskiego
– Krośnieńskiego
– Międzyrzeckiego
– Strzelecko – Drezdeneckiego
– Sulęcińskiego
Projekt ma na celu poprawę sytuacji grupy docelowej na rynku pracy poprzez ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i utrzymanie jej przez minimum 12 miesięcy.

Projekt realizowany będzie na terenie w/w powiatów.
Dla każdej uczestniczki zapewnione zostanie wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz z uwagi na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU.

20 BIZNESPLANÓW, które otrzymają najwyższe oceny uzyska jednorazowe dofinansowanie w wysokości maksymalnie 23 tys. złoty
NIE CZEKAJ – REALIZUJ SWÓJ POMYSŁ, ZAWALCZ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !!!
PISZ SWÓJ BIZNES PLAN I ZAKŁADAJ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dla każdej uczestniczki przewidziane jest wsparcie pomostowe co miesiąc przez 12 miesięcy w wysokości do 1.404 złotych

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy cykl szkoleniowo-doradczy w postaci:

Moduł Szkoleniowy – ABC przedsiębiorczości (48h):
• planowanie działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanu (16 h)
• aspekty prawne działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności (8 h)
• aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej, podatki (8 h)
• księgowość firmy (16 h)

Doradztwo Indywidualne (6h):
• program doradztwa jest zindywidualizowany w oparciu o potrzeby Uczestniczek oraz ocenę doradcy zawodowego. Nacisk położony zostanie na konsultacje na temat profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności (szanse i zagrożenia) oraz pomoc w przygotowaniu Biznesplanów.

UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !
Więcej informacji: pisz wiadomość na fb lub dzwoń:

Specjalista ds. szkoleń:
Amanda Fuśniak 572-343-931

Kierownik biura:
Aleksandra Czyż 512-031-275

Biuro czynne od 8:00-16:00