Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

• UCZESTNICY ZAMIESZKUJĄ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (kobiety, mężczyźni bez ograniczeń wiekowych)
• pozostają bez zatrudnienia; osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne

UCZESTNICY PROJEKTU PRZYSTĄPIĄ DO SZKOLENIA ZAWODOWEGO Z MODUŁEM JĘZYKOWYM:

Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
› Spawanie metodą MIG/MAG i moduł z języka angielskiego
› Spawanie metoda TIG i moduł z języka angielskiego

3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ FINANSOWANY Z Europejskiego Funduszu Społecznego;
(Możliwość uzyskania przez Uczestników/Uczestniczki praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu.)

Szczegółowe informacje o projekcie: http://nowystart.net/o-projekcie/
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji: http://nowystart.net/rekrutacja/

ZAPRASZAMY – TO JEST TWOJA SZANSA !!! 🙂

Więcej informacji w wiadomości na maila, fanpage oraz:
Osoby do kontaktu:

Specjalista ds. szkoleń:
Amanda Fuśniak – 572 343 931

Kierownik biura
Aleksandra Czyż – 512 031 275