Skip to main content

Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania Sp. z o.o. w dniu 10 października 2017 roku podpisała umowę z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości na realizację następujących szkoleń:

– SZKOLENIE OPERATOR OBRABIAREK CNC Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

– SZKOLENIE AUTOCAD – PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ W 2D I 3D

– SZKOLENIE SOLIDWORKS – MODELOWANIE CZĘŚCI

– ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z GEOMETRII WYKREŚLANEJ

– SZKOLENIE SAVOIR VIVRE

– DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Pracuj z głową – wyższe kompetencje – wyższe kwalifikacje – lepsza praca1”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.