Skip to main content

Na dworze mróz , ale u nas gorąco 🔥Świeże materiały szkoleniowe jadą do ZCEMiP, gdzie odbywają się kursy spawacza w ramach realizowanego przez Akademię Pomerania Sp. z o.o. projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego .Tytuł projektu „ Młodzi aktywni na zachodniopomorskim rynku pracy „ 💥🌟✨