Skip to main content

Brwi perfekcyjne ? Tak ! Efekt 3 dniowego szkolenia masterclass. Szkolenie dofinansowane w ramach Działania 6.1. „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego „w ramach RPOWZ. Praca kursantki pod okiem naszego trenera AB Aleksandra Borkowska Permanent Make Up

Gratulujemy i zapraszamy na szkolenia