Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

• zamieszkują woj. WIELKOPOLSKIE  w wieku od 15 do 29 lat
• pozostają bez zatrudnienia; osoby bezrobotne i bierne zawodowo

UCZESTNICY PROJEKTU PRZYSTĄPIĄ DO SZKOLENIA ZAWODOWEGO Z MODUŁEM JĘZYKOWYM:

Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
› Pracownik Biurowy z modułem eko-biura

3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ FINANSOWANY Z Europejskiego Funduszu Społecznego;

Szczegółowe informacje o projekcie: http://aktywizacja-zawodowa.pl/ 

ZAPRASZAMY – TO JEST TWOJA SZANSA !!!

Więcej informacji:

Kierownik biura
Aleksandra Czyż – 512 031 275

Specjalista ds. szkoleń:
Amanda Fuśniak – 572 343 931