Skip to main content

Wczoraj odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu „Pracuj z głowa – większe kompetencje – wyższe kwalifikacje – lepsza praca!” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych firmach kształcenia zawodowego . 
Przez 2 lata uczniowie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej odbyli szkolenia :Operator obrabiarek CNC, Soldworks, AutoCAD,Geometrii wykreślnej oraz Savoir Vivre. 
Uczniom dziękujemy za udział w projekcie a trenerom za wkład i zaangażowanie włożone w realizacje szkoleń