Skip to main content

Przypominamy o możliwościach dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu
„Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”
Oś priorytetowa VI Rynek Pracy
Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego
W załaczeniu fotorelacja ze szkolenia zorganizowanego dla firmy BJB Sp.z o.o.
Pracownicy firmy odbyli „Szkolenie dla monterów konstrukcji stalowych dla metody TIG 141 wraz z obsługą palnika acetylenowo-tlenowego”.
Wartość dofinansowania 80%.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach !
tel.605734666
mail.biuro@akademiapomerania.pl