Skip to main content

W dniu dzisiejszym 2 grupa uczestników projektu”Młodzi aktywni na zachodniopomorskim rynku pracy” odbywa egzamin końcowy nadający kwalifikacje do wykonywaniu zawodu spawacz -metodą MAG .
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja w ramach działania 08.06 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.
Cel główny projektu: to nabycie na etapie edukacji szkolnej do 30.09.2022r. przez 60 (59m/1k) uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, kształcących się w zawodach – technik: mechanik, mechatronik, mechanik okrętowy, budowy jednostek pływających praktycznych umiejętności i kwalifikacji zaw. Zostaną one potwierdzone egzaminami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (48 BO), co zwiększy szansę na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
Uczestnikom ,dziękujemy i gratulujemy !
Fotorelacja z egzaminu poprzedniej grupy -TIG 141 ,który odbył się 27 maja 2021 roku.
Wszyscy uczestnicy uzyskali uprawnienia.
Gratulujemy👏👏👏